Via Mi  |  Wagenweg 8C, 2012ND, te Haarlem

Telefoon: 023 - 5311135  |  E-mail: info@viami.nl

Artikelen

Al onze kleding en artikelen zijn voorzien van een prijslabel met barcode.
Deze worden bij verkoop gescand.
Op het prijslabel staat de code van de klant en het betreffende product.
Het computerprogramma regelt de verrekening tussen klant en Via Mi.

Alle artikelen worden contant of via Pin afgerekend.
Bij afrekenen krijgt men een verkoopbon.
Het is belangrijk deze te bewaren i.v.m. retour.

Alle kleding en een groot aantal artikelen zijn voorzien van anti diefstal tags.